Đánh giá
Đã có 24 người đánh giá
Hỗn Độn Long Mộ, bên trong có chín tầng không gian, mỗi một trọng Thần Vật trọng bảo vô số

Một cái bình thường thiếu niên kỳ lấy được Long Mộ, ngoài ý muốn mở ra Long Mộ đệ nhất trọng không gian, đến Thôn Thiên Long Quyết, tu Hỗn Độn Thôn Thiên Long Thể, từ hèn mọn bên trong quật khởi, đúc Long Huyết chi kiếm, nghịch thiên phạt nói, chém chết Thánh Thần, lấy vô địch chi tư, quét ngang vạn thế, nạp Vạn Tộc Thần Nữ làm nô, lâm Chư Thiên Vạn Giới chi đỉnh, Vạn Cổ Xưng Đế
Mới nhất
6 giờ trước

Đề cử

vote
14
Nguyệt phiếu
302
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

42
25325
4482

Vinh danh bảng

loading


tuisidaxatuira1999 70
kunkavndn 60
kojiro313 60
boybo2603 50
giangtung45@ 20
tjentem 20
satthu_bmt_1995@ 20
Lololol 2