Đánh giá
Đã có 517 người đánh giá
Mặt đất bao la, tương lai biến đổi, trong hỗn loạn, Long Xà cùng nổi lên, ai là Chân Long, ai lại là mãng xà? Hoặc là Thiên Địa chúng sinh, đều có thể thành Long? Triều đình, giang hồ môn phái, thế ngoại tiên đạo, ngàn năm thế gia, Man tộc, Ma Thần, Yêu tộc, Thượng Cổ Vu Đạo, trăm ngàn thế lực, dây dưa cùng nhau, nhân duyên tế hội.
Mới nhất
19 giờ trước

Đề cử

vote
57
Nguyệt phiếu
200
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • accallgame đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • hahahoho đề cử 6 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • minhcuong157@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • congtoan.dn@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • m3gason đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
Hoàng Châu Avatar

Hoàng Châu

Level: 3
78
45324
31101

Vinh danh bảng

loading


hahahoho 120
m3gason 20
congtoan.dn@ 20
minhcuong157@ 20
accallgame 20