Long Phù

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.9/ 10 - 510 phiếu
Mặt đất bao la, tương lai biến đổi, trong hỗn loạn, Long Xà cùng nổi lên, ai là Chân Long, ai lại là mãng xà? Hoặc là Thiên Địa chúng sinh, đều có thể thành Long? Triều đình, giang hồ môn phái, thế ngoại tiên đạo, ngàn năm thế gia, Man tộc, Ma Thần, Yêu tộc, Thượng Cổ Vu Đạo, trăm ngàn thế lực, dây dưa cùng nhau, nhân duyên tế hội.

Thảo Luận Trích Đoạn

    m3gason đề cử Nguyệt Phiếu cho truyện 3 ngày trước


Chương 921: Bất Hủ đẳng cấp

Chương 920: Ba mươi sáu sao chi chủ

Chương 919: Tuyệt thế sát cục

Chương 918: Gia tộc mới

Chương 917: Khí Số Nghiệt Long

0 - Tự chương

1 - Chương 1: Đại Vĩnh vương triều

2 - Chương 02: Như thế nào Thiên Tử?

3 - Chương 03: Hùng Lang đại lực

4 - Chương 04: Miệng vàng lời ngọc

5 - Chương 05: Đại mãng chi lực

6 - Chương 06: Hổ Lang Đan

7 - Chương 07: Thiên Tử Phong Thần

8 - Chương 08: Nhật Nguyệt đồng huy

9 - Chương 09: Kênh đào

10 - Chương 10: Đại trí giả ngu

11 - Chương 11: Sinh tử cửu chuyển

12 - Chương 12: Lôi Điện

13 - Chương 13: Long Kiếm Đảo

14 - Chương 14: Đạo Cảnh nữ tử

15 - Chương 15: Môn khách

16 - Chương 16: Nhật Nguyệt Biến

17 - Chương 17: Cự Linh Thần huyết thống

18 - Chương 18: Trần quốc công

19 - Chương 19: Bách Kiếp Kim Đan

20 - Chương 20: Hiển lộ hết thần thông

21 - Chương 21: Phiên Giang Đảo Hải

22 - Chương 22: Tà Thần hiến tế

23 - Chương 23: Bái Nguyệt đoạt giải nhất

24 - Chương 24: Chỉnh đốn phủ đệ

25 - Chương 25: Vô Cực Thiên Thư

26 - Chương 26: Hóa thành tế đàn

27 - Chương 27: Hoàng gia thư khố

28 - Chương 28: Ngồi chung một thuyền

29 - Chương 29: Qua lại trao đổi

Xem hết