Một khúc Long Tà toái thiên , dục trảm phong vân đoạt vạn giới!

“Ngươi tên là gì?”

“Trương Thiên, kiêu ngạo Trương, trời cao Thiên.”---------------*****---------------------


Sách mới ! Cầu ôn nhu !

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
9,471
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • TaLong0949 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    4 ngày trước

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận


5