Đánh giá
Đã có 7 người đánh giá
Thần công chấn càn khôn, Long thuật bá thương khung!

Tuyệt thế đế tôn trùng sinh, tu Thái Cổ cấm kỵ thần công, hàng phục chư thiên Long tộc, cô đọng vô thượng long mạch, sáng lập vĩnh hằng Long quốc, dùng ngàn tỉ Thần Long chi lực, đồ thần diệt ma, nghịch thiên chiến tiên!

Đây là một cái ầm ầm sóng dậy thế giới, có Tiên Ma chứng đạo, loạn thiên động địa, có vô địch Hung thú, một tay che trời, có vô thượng Thần Đế, quân lâm thiên hạ, cũng có Thái Cổ Đại Yêu, họa loạn vạn giới. . .

Cảnh giới: Chân Vũ cảnh, Huyền Vũ Cảnh, Địa Vũ cảnh, Thiên Vũ cảnh, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Tôn, Vũ Tông, Võ Thánh, Võ Thần, Võ Tổ, Võ Đế, Đế Tôn!
Mới nhất
2 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
400,047
Linh khí
30
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Converter Trung Cấp
120
47762
79805

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

81 bình luận


huynhbaoxuyen 20
mrkjng06653 5
nhugiothoiqua 5