Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
Sống ở Hồng Mông, áp đảo chúng sinh phía trên, vốn tưởng rằng có thể vĩnh hằng, lại phát hiện thân hãm trong bàn cờ, khó thoát khỏi đại kiếp nạn. Ta xé mở chi chưa từng có ai, nếu như thế, vì sao ta không thể vĩnh viễn hằng?
Mới nhất
7 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
5,160
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • PhucHi đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    7 tháng trước
  • thuy070996 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    7 tháng trước
thuy070996 Avatar

thuy070996

Level: 0
2
321
10

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

11 bình luận


thuy070996 5
PhucHi 5