Đánh giá
Đã có 7 người đánh giá
Từ nhỏ luyện võ Khương Chân Võ đột nhiên đạt được có thể xuyên toa đến phù văn chi địa Valoran đại lục năng lực, từ đây, hắn đi đến lưỡng giới cường giả đường!

Nơi này là 1 cánh đồng tuyết, nơi này là một mảnh băng sương, nơi này mãnh thú hoành hành, nơi này là Freljord, nơi này là Valoran đại lục!

Nơi này có chính nghĩa chi địa, nơi này có học viện chiến tranh, nơi này có trên trăm Anh Hùng Nhân Vật...

Mà ngay từ đầu, Khương Chân Võ so bộ lạc này bên trong người bình thường còn yếu.☠
P/s﹏✍


☠ Tình trạng: hố⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: luyện công lưu⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆
Mới nhất
3 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
70,020
Linh khí
60
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • yui_hanato đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • khoazenji đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • khoazenji đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • nghientruyen111 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
139
72867
78270

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

12 bình luận


khoazenji 35
yui_hanato 15
nghientruyen111 10