Luris Fantasy

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.6/ 10 - 5 phiếu
Truyện viết theo một kiểu văn phong mới lạ, có lẽ trước không có sau lại càng không. Nhìn chung là... Tùy bút.

Trích Đoạn

Phụ chương : Tổ Tiên Luris truyền thuyết

1.2 Tình hình chiến sự.

1.1 rout Lilian: The Opening

Oneshot rout Miku

Chương 1: Oneshot liệu nên chuyển thể thành