Truyện viết theo một kiểu văn phong mới lạ, có lẽ trước không có sau lại càng không. Nhìn chung là... Tùy bút.

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

lurisfantasy Avatar

lurisfantasy

Level: 0
1
6
60

Vinh danh bảng

loading