Thiên hạ 3 phần kia nước yếu nhất

Đáp: Ích Châu cuối kỳ hán.

Xin hỏi: Tam quốc chí bên trong kia Quốc Quân Chúa tối vô năng

Đáp: Cuối kỳ hán Lưu Thiện.

Xin hỏi: Hán Chiêu Liệt - Hoàng Đế - Lưu Bị trong những con ruột có một người càng so với Lưu Thiện càng tài giỏi hơn sao ?

Cái gì Lưu Bị lại còn có con ruột khác ? sao còn muốn truyền ngôi cho thằng con trai ngốc kia a?

Có lẽ còn ngu hơn cả A Đấu.

Ách...

Thiên hạ một phần ba,

Mặc ta tới chinh chiến.

Chập Long Lăng Vân Chí,

Vừa kêu động Thiên Sơn.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
7,210
Linh khí
130
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Điên Có Tổ Chức
13
1921
86

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận


ღNhất✬Ngôn✬Kinh✬Thiênღ 130