Ma Đế xuất hiện vạn ma quỳ lạy . Nhân sinh nhất mộng , Vạn kiếp trùng tu.thiên hạ vạn ma , thiên hạ vạn tiên khiếp sợ ta đi ta Trương Thiên Phong trở lại rồi .

(Vì lý do cá nhân nên chỉ có thể đăng vào chủ nhật.các bác thông cảm giùm em)
Mới nhất
3 tháng trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ
NightDragon Avatar

NightDragon

Level: 0
4
16
1760

Vinh danh bảng

loading