Ma Đế Truyền Kỳ

DS Chương Đề cử

Điểm: 7.5/ 10 - 4 phiếu
Ma Đế xuất hiện vạn ma quỳ lạy . Nhân sinh nhất mộng , Vạn kiếp trùng tu.thiên hạ vạn ma , thiên hạ vạn tiên khiếp sợ ta đi ta Trương Thiên Phong trở lại rồi .

(Vì lý do cá nhân nên chỉ có thể đăng vào chủ nhật.các bác thông cảm giùm em)

Trích Đoạn

Chương 3 : Lại là hệ thống.

Chương 2: Trùng tu vạn kiếp

Chương 1: Nhân Sinh Nhất mộng