Không hiểu sống lại, do lúc sống lại mang tới thần kỳ ma phương xuyên qua các thế giới (anime, tiểu thuyết, điện ảnh, trò chơi...), thu tập mình nghĩ đến tất cả!
-----------------
Truyện cũ đã full 2272c, 1 ngày mình chỉ làm 20c .
Ko cần hối, bộ này main lạnh lùng, ai k thích đóng tab, rieng con
VÔ THƯỢNG THẦN HAREM CÚT KHỎI TRUYỆN TA ĐĂNG!

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
77,270
Linh khí
255
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

59 bình luận


Helman Ghorst 250