Ma Thần Nhạc Viên

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.4/ 10 - 21 phiếu
"Thế gian đệ nhất thiên phú kiếm thuật, tiêu hao tuổi thọ 72 năm, giao dịch sau còn thừa lại tuổi thọ 5 năm. Đồng thời khiến ngươi vĩnh viễn không cảm giác được tình yêu, thân tình cùng hữu tình, cả đời đều muốn cô độc sống quãng đời còn lại, đoạn tử tuyệt tôn. Từ nay về sau, trong cuộc sống hết thảy hạnh phúc đều muốn cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nguyện ý sao?" "Ha ha ha ha, ta bơ vơ không chỗ nương tựa, vạn niệm câu hôi, thân mang mối thù không đội trời chung, ta làm sao có thể không nguyện? Ta làm sao có thể không muốn? Ta cầu còn không được! !"

Trích Đoạn

Chương 940: Căng thẳng

Chương 939: Dục vọng

Chương 938: Bốc hơi

Chương 937: Hai cường vây công

Chương 936: Liên trảm