Một năm này, Trương Hiến Trung ở Cốc Thành lần nữa làm phản Minh Đình.

Một năm này, Lý Tự Thành từ Thương Lạc sơn trước tiên mấy ngàn nhân mã giết ra.

Một năm này, Hoàng Thái Cực ở Quan Ngoại mài đao, ý đồ cuốn Trung Nguyên.

Một năm này, Đại Minh Vương Triều ở bấp bênh chính giữa, từng bước từng bước đi về phía mạt nhật.

Mà một năm này, Hà Huyền chuyển kiếp nơi này đời.

Mang theo tâm tình hệ thống, từng bước từng bước trở nên mạnh hơn.

Một quyền diệt thiên vạn thanh binh, một kiếm vô địch thiên hạ.
hệ thống lấy đỗi tất cả mọi thứ để tích điểm lên cấp
Mới nhất
3 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
123,110
Linh khí
65
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Nhân Tại Giang Hồ
9
3852
158685

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

14 bình luận


༺イà༒イเểย༒๓เêย༻ 60
darknight_bw 5