➼ Bắt đầu một tòa sơn trại, hai người miệng (Quân Sư, Mã Phu), đem muốn rèn đúc mạnh nhất sơn trại.

Hắn du hành không gian đến loạn thế, nắm giữ một tòa lập tức sẽ giải thể sơn trại.

Đối mặt cái sát lục loạn thế, là dự định đoạt tiền đoạt lương đoạt bà nương làm một cái tiêu dao sơn đại vương, hay là giội ra thân này đàn ông máu, giao phong trên đời anh hùng, đọ sức một cái danh chấn cổ kim, hỏi một tiếng: Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh!

P/s﹏✍


☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Võ hiệp dị giới hệ thống ⋆
☠ Lịch ra: 8h sáng – 20 h đêm ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆
Mới nhất
18 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
262,882
Linh khí
388
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
144
74836
91680

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

41 bình luận


meotwo1989 135
DUNG252595 25
Shjndou FA 15
nguyentuan012345678910111213141516 15
tanviet007 10