➼ Đây là một cái tín ngưỡng Chư Thần thế giới, nơi này có trăm vạn Thần Linh, Thần Linh lực lượng liên quan đến các mặt.

Một cái 《 Dungeon & Fighter - DNF 》 Giáo sĩ người chơi, mang theo Giáo sĩ kỹ năng đi vào cái thế giới này, sau đó hắn sáng tạo một cái giáo hội, Manh thần giáo ☠
P/s﹏✍
Cấp độ :
- Thiên Thần : hạ vị Thiên Thần, trung vị Thiên Thần, thượng vị Thiên Thần , Chủ Thần

+ Ứng đối Thần chức: Thần Quan, Đại Chủ Giáo, Đại Thần Quan, Giáo Hoàng


- Nhân Thần: tối hạ cấp NhânThần, hạ cấp Nhân Thần, trung cấp Nhân Thần, thượng cấp Nhân Thần, tối thượng cấp Nhân Thần.

+ Ứng đối Thần chức: phổ thông Thần chức, Cha Cố, Tế Tự, Đại Tế Ti, Giáo Chủ

- Tín đồ: sơ cấp Tín đồ , trung cấp Tín đồ, cao cấp Tín đồ, Kiên định người, Cuồng nhiệt giả, Thuần khiết người

P/s﹏✍


☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Dị giới võng du, loli thần giáo ⋆
☠ Lịch ra: 0-2 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆
Mới nhất
1 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
399,244
Linh khí
926
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Converter Trung Cấp
144
74836
91680

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

199 bình luận


huyjp2701 250
❂๖ۣۜCo๖ۣۜCo❂ 60
๖ۣۜThresh ๖ۣۜVô 50
toan801 50
nguoixem 50
supperbu1 30
Zavia 30
tsubakiinaho 30
25
shadows_solitar 26
kill189 5
KhaHan 5
bezoro11399 15
Ruka 20
TieuHacCau 20
Lastlife01 10
kaint1804 10
๖ۣۜkid๖ۣۜkaito๖ۣۜ 15
Lobo 10
LuckyBB 10
chevkht 10
khoa102 10
nguyenphat012 10
❖⊰๖ۣۜLier⊱❖ 5
Soltia131 5
khanh16403 5