➼ Đây là một cái tín ngưỡng Chư Thần thế giới, nơi này có trăm vạn Thần Linh, Thần Linh lực lượng liên quan đến các mặt.

Một cái 《 Dungeon & Fighter - DNF 》 Giáo sĩ người chơi, mang theo Giáo sĩ kỹ năng đi vào cái thế giới này, sau đó hắn sáng tạo một cái giáo hội, Manh thần giáo ☠
P/s﹏✍
Cấp độ :
- Thiên Thần : hạ vị Thiên Thần, trung vị Thiên Thần, thượng vị Thiên Thần , Chủ Thần

+ Ứng đối Thần chức: Thần Quan, Đại Chủ Giáo, Đại Thần Quan, Giáo Hoàng


- Nhân Thần: tối hạ cấp NhânThần, hạ cấp Nhân Thần, trung cấp Nhân Thần, thượng cấp Nhân Thần, tối thượng cấp Nhân Thần.

+ Ứng đối Thần chức: phổ thông Thần chức, Cha Cố, Tế Tự, Đại Tế Ti, Giáo Chủ

- Tín đồ: sơ cấp Tín đồ , trung cấp Tín đồ, cao cấp Tín đồ, Kiên định người, Cuồng nhiệt giả, Thuần khiết người

P/s﹏✍


☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Dị giới võng du, loli thần giáo ⋆
☠ Lịch ra: 0-2 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆
⋆ Cảm ơn ⋆

Đề cử

vote
33
Nguyệt phiếu
660
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • supperbu1 đề cử 6 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • MagicKaitoKid đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Lobo đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • kiemrong300@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • kaint1804 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • MagicKaitoKid đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Soltia131 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Lastlife01 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • toan801 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • MagicKaitoKid đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • toan801 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • ❖⊰๖ۣۜLier⊱❖ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • soraminh@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • Ruka đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • bezoro11399 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • kiemrong300@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • KhaHan đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • kill189 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước

Cùng tác giả

111
61301
3442

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

105 bình luận


supperbu1 120
Ruka 80
toan801 80
bezoro11399 60
MagicKaitoKid 60
Lastlife01 40
kaint1804 40
kiemrong300@ 40
Lobo 40
kill189 20
KhaHan 20
soraminh@ 20
❖⊰๖ۣۜLier⊱❖ 20
Soltia131 20