Cái nào đó xui xẻo trạch nam bởi vì dũng cứu Lolita mất mạng, tiếp xuyên qua đến thế giới song song Địa Cầu, biến thành một danh mười lăm tuổi thiếu nữ, phát hiện cái này Địa Cầu có dị năng hòa ma pháp, còn cùng thế giới khác người xâm nhập triển khai qua thật - thế chiến, mà mình cũng thu được biến thân nhị thứ nguyên thiếu nữ năng lực.

Thế là, nào đó trùng sinh gia biến thân tử trạch bắt đầu 'Nàng' tại thế giới song song cuồng chảnh khốc huyễn xâu tạc thiên cuộc sống mới...

Nhân vật chính: "Cuồng chảnh khốc huyễn muội a ! Người khác đều là triệu hoán nhị thứ nguyên muội tử, ta làm sao lại mình biến nhị thứ nguyên muội tử? Cái này không khoa học !"

Đề cử

vote
22
Nguyệt phiếu
480
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Điên Có Tổ Chức
1
558
4596

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

20 bình luận


chanmjkok123 120
vahpvn 100
bezoro11399 60
Hung2704 40
tuan571 20
nguyen162 20
Khaithien860480 20