Đánh giá
Đã có 11 người đánh giá
Đạo đạo đạo , như thế nào đạo.

Thỉnh Thần , chiêu hồn , bói quẻ , nấu đậu ẩn thân pháp , Ngũ Lôi Chính Pháp , giết quỷ chú , hoàn hồn chú.

Lý Hạo Nhiên vừa sinh ra liền bị thiên địa coi là không rõ , may mắn bị ân sư thu dưỡng , học được một thân đạo pháp xông vào đô thị , muốn tìm thân thế chân tướng , tại cuồn cuộn hồng trần chìm nổi , yêu quái ra hết , con đường lắc lư người quỷ khó phân , hắn nên kiêng kỵ quỷ quái vẫn là lòng người. . .
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
24,270
Linh khí
16
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

TuyNhanGian Avatar

TuyNhanGian

Level: 0
User
3
0
189

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

14 bình luận


hadeshunter 5
blue001 5
hdhdhcd101 1