Đánh giá
Đã có 3 người đánh giá
Thiên tai đột nhiên rơi xuống, cuốn toàn cầu.

Mạt thế bên trong, người không bằng chó!

Đây là một không thiếu gì cả nhưng không còn gì cả thế giới !!

Một cái đau khổ thanh niên, một vòng lạnh lẽo lưỡi đao.

"Tận thế lập tức tới, ta phải sinh tồn !"
Mới nhất

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
10,050
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • mmach đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    1 năm trước
maiquangminh Avatar

maiquangminh

Level: 0
2
5
0

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

21 bình luận


mmach 5