Mệnh Chi Đồ

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.3/ 10 - 296 phiếu

Thuận Ứng Thiên Mệnh người, bi; nghịch Ứng Thiên Mệnh giả, chết!

Như thế có thể làm sao? Khẩn cầu thiên địa phù hộ?

Thật tình không biết thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!

Thân thế nhấp nhô, lại nhìn hắn như thế nào đối mặt nhân sinh!

Kinh lịch trải qua đại biến, lại nhìn hắn như thế nào dần dần lột xác!

Vận mệnh hàng lâm, lại nhìn hắn như thế nào đối kháng vận mệnh!

Cầm Kích Loan Cung, lại nhìn hắn như thế nào kéo phá thương khung!

Hủy Thiên, Diệt Địa, Lục Thần, Đồ Ma, Tru Tiên, Phệ Hồn, Trấn Yêu, Trảm Thi, Thí Phật!

Nghịch mệnh vận, Đạp Thiên đồ, hết thảy đều ở —— 《 Mệnh Chi Đồ 》!


Phân Chia Đẳng Cấp

Tu Chân Giới tu vi cảnh giới phân chia:

ban đầu chia làm ba cái Đại Cảnh Giới:

Luyện Khí, Ngưng Khí, Cố Khí Kỳ.

Ba cái Đại Cảnh Giới mỗi cái cảnh giới chia làm 36 Tầng

sau đó tới Kim Đan cấp bậc phân như sau : Kim Đan, Thai Hóa, Nguyên Anh, Thần Hóa, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp


...


Nhục thân tu vi cảnh giới phân chia (cũng là cương thi cấp bậc ):

Cương thi, Thiết Thi, Đồng Thi, Ngân Thi, Kim Thi, Thi Vương, Thi Hoàng, Thi Đế, Thi Tiên

Phân làm bốn cái Tiểu Cảnh Giới, phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn.


...

Trân Bảo cấp bậc phân chia :

Phàm thiết, bảo khí, pháp khí , sau đó là tới Linh khí nhất phẩm, Nhị Phẩm, Tam Phẩm... Cửu phẩm.

...
*-từ chương 70 trở đi mới vào cốt truyện nhé các bạn(ko tin thì cứ đọc) ...

*-Bên trung ra hơn 1k6c và tác giả vẫn còn đang viết , là đại thần nhé :)

Trích Đoạn

Chương 2012 chương: Man thú thối lui

Chương 2011 chương: Đối chiến man thú

Chương 2010 chương: Chấp hành chiến thuật

Thứ hai Chương 009:: Thảo luận đối sách

Thứ hai Chương 008:: Hai đầu man thú

1 - Chương 0 : Phần đệm (1)

2 - Chương 0.1 : Phần đệm (2)

3 - Chương 0.2 : Đệm (3)

4 - Chương 0.3 : Phần Đệm (hết)

5 - Chương 1: : Về sau ngươi liền gọi Lăng Thiên

6 - Chương 2:: Lựa chọn

7 - Chương 3:: Thanh Vân Phong lăng thiên chi tranh

8 - Chương 4: : Đạp thiên lộ

9 - Chương 5:: Tiên thiên kinh mạch ngăn chặn

10 - Chương 6:: Tu luyện, chạy bộ?

11 - Chương 7:: Chạy bộ! Gánh nước!

12 - Chương 8:: Nhanh chóng ảnh thỏ

13 - Chương 9:: Xà Linh Quả

14 - Chương 10:: Huyễn Thần Mị Ảnh

15 - Chương 11:: Ở trong thất bại tiến bộ

16 - Chương 12:: Ta tự tiêu dao

17 - Chương 13 :: Gặp nhau với ngoái nhìn

18 - Chương 14:: Chanh Linh Vụ Hải

19 - Chương 15:: Hai nơi tương tư

20 - Chương 16:: Ba hồn

21 - Chương 17:: Thiên Hồn trở về vị trí cũ

22 - Chương 18:: Hai cái thiên tài

23 - Chương 19 :: Cuối cùng gặp

24 - Chương 20:: Hoang mang

25 - Chương 21: : Nội thị

26 - Chương 22:: Phế thể diệu dụng

27 - Chương 23 : : Trang, tiếp tục giả vờ

28 - Chương 24 :Trấn Thanh Vân, thiết châu

29 - Chương 25:: Thiết kế khuyên tai

30 - Chương 26:: Bay điệp rơi, linh khí kiếm

Xem hết