Minh Mạt Kỹ Sư

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.1/ 10 - 15 phiếu
Thế kỷ hai mươi mốt công nghiệp thiết kế sư Lý Thực xuyên việt đến Minh mạt.

Không có tiền? Làm cái phi toa máy dệt vải, lập tức kiếm được đầy bồn đầy bát (*đầy túi).

Không quen Minh mạt kém cỏi vệ sinh? Phát minh cái xà phòng kem đánh răng tới để cho Minh triều tẩy được rực rỡ hẳn lên

Khởi nghĩa nông dân? Loạn thế nhân mạng ti tiện như chó? Xi-măng bê tông lăng lâu đài bảo hộ ngài sinh mệnh an toàn!

Mãn Thanh xuôi nam sanh linh đồ thán? Tại ta nòng súng có khương tuyến phía trước, cái nào dám nói một cái chữ không?

Ta đại pháo tầm bắn ở trong! Toàn bộ đều ta người Hán thổ địa!

Trích Đoạn


Chương 651: A Ba Thái

Chương 650: Đánh lén

Chương 649: Quấy rối

Chương 648: Vây thành

Chương 647: Thần Xạ Thủ

1 - Chương 1: Sau khi xuyên việt quẫn cảnh

2 - Chương 2: Thôi Hợp

3 - Chương 3: Sô-đa (Na2CO3)

4 - Chương 4: Sự xà phòng hoá phản ứng

5 - Chương 5: Tặng phẩm xà phòng

6 - Chương 6: Nhu cầu

7 - Chương 7: Sinh ý

8 - Chương 8: Xếp hàng

9 - Chương 9: Thất bại Tiếu Quang Vĩ

10 - Chương 10: Gia tộc

11 - Chương 11: Lý Lão Tứ

12 - Chương 12: Kiêu ngạo

13 - Chương 13: Bạc

14 - Chương 14: Trả tiền

15 - Chương 15: Mua dầu

16 - Chương 16: Nhập hàng

17 - Chương 17: Ép giá

18 - Chương 18: Ông ngoại

19 - Chương 19: Hạn lượng tiêu thụ

20 - Chương 20: Sản xuất mở rộng

21 - Chương 21: Cao hứng Liễu thị

22 - Chương 22: Cứu vớt muôn dân trăm họ

23 - Chương 23: Vương Thừa Ân

24 - Chương 24: Trịnh Nguyên tiền tiêu vặt hàng

25 - Chương 25: Hứa Mẫn Sách

26 - Chương 26: Giúp người hoàn thành ước vọng

27 - Chương 27: Mua nhà

28 - Chương 28: Phi toa máy dệt vải

29 - Chương 29: Phi toa máy dệt vải (hạ)

30 - Chương 30: Gia đinh

Xem hết