Mũi Tên Ma

DS Chương Đề cử

Điểm: 10/ 10 - 1 phiếu
Mũi tên ma tóm tắt: Đây là một cái thuộc về cung tiễn thủ truyền kỳ, bất hủ vương tọa sử thượng duy nhất cung tiễn thủ ngoài ý muốn ngã xuống, buông xuống Cửu Châu, mở ra một cái xưa nay chưa từng có mũi tên đạo chi lộ.
Thế nhân trong mắt mũi tên vì tiểu kỹ, khó thành đại đạo? Ta không tin! Ta mũi tên nhưng phá nhật nguyệt đúc thông thiên chi lộ, bởi vì ta chính là mũi tên ma!

Trích Đoạn