Ron tại Mỹ Mạn thế giới thu được ảo tưởng cụ hiện năng lực, có thể cụ hiện ra bất kỳ vật gì!

...

Ironman: "Cái này không khoa học, tại sao hắn có thể trực tiếp đối với vật chất tiến hành cụ hiện!"

Doctor Strange: "Cái này không có chút nào ma pháp, tại sao năng lượng của hắn vô hạn!

Hulk: "Không muốn tại đem ta lưu đày ám vị diện!"

Thanos: "Trong vũ trụ Vô Hạn Bảo Thạch... Không phải là chỉ có sáu viên sao?"
Mới nhất
2 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
175,824
Linh khí
115
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Cao Cấp
91
38970
137719

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

60 bình luận


hieubaocot 15
huyensat_aaa 5
Satsuki 5