TRUYỆN TRONG TOP 10 ĐỀ CỬ TAM GIANG!!!

Vũ khí, áo giáp, trang bị ma pháp! Nơi này cái gì cần có đều có! ! Chỉ cần ngươi có đầy đủ hoàng kim... Hoặc là ngươi có cái mỹ lệ muội muội!
+----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+
Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:
http://truyencv.com/truyen-dang-boi/27446/

Converter: MISDAX.

MisDax xuất phẩm, tất nhiên là hố!!!!!

Trích Đoạn

Chương 216: Diễn kịch

Chương 215: Nghi thức

Chương 214: Hoàng hậu cổ tay

Chương 213: Anh hùng

Chương 212: Lên án người

1 - Chương 1: Mỹ diệu ban đêm

2 - Chương 2: Hắc điếm hệ thống

3 - Chương 3: Giao dịch

4 - Chương 4: Justin Hanmer

5 - Chương 5: Truy tung

6 - Chương 6: Người tốt, Vladimir

7 - Chương 7: Săn bắn

8 - Chương 8: Ta là tới cứu các ngươi

9 - Chương 9: Các ngươi thiếu ta rất nhiều tiền

10 - Chương 10: Ngươi là người tốt cùng lại

11 - Chương 11: 1 chồng rác rưởi

12 - Chương 12: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết

13 - Chương 13: Có tiền Ironman

14 - Chương 14: Khách tới thăm

15 - Chương 15: Xài tiền như nước

16 - Chương 16: New York cảng

17 - Chương 17: Giúp ngươi báo thù

18 - Chương 18: Mù lão đầu

19 - Chương 19: Quán ăn đêm

20 - Chương 20: Xâm nhập

21 - Chương 21: Tế tự

22 - Chương 22: Tức giận Kingpin

23 - Chương 23: Ta muốn nàng

24 - Chương 24: Nick Fury

25 - Chương 25: Đây đều là tiền

26 - Chương 26: Thân thể trần truồng lạnh không

27 - Chương 27: Tìm đi nhờ xe

28 - Chương 28: Cùng Loki lần thứ nhất (một)

29 - Chương 29: Cùng Loki lần thứ nhất (hai)

30 - Chương 30: Cùng Búa Lôi thần lần thứ nhất

Xem hết