TRUYỆN TRONG TOP 10 ĐỀ CỬ TAM GIANG!!!

Vũ khí, áo giáp, trang bị ma pháp! Nơi này cái gì cần có đều có! ! Chỉ cần ngươi có đầy đủ hoàng kim... Hoặc là ngươi có cái mỹ lệ muội muội!
+----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+
Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:
http://truyencv.com/truyen-dang-boi/27446/

Converter: MISDAX.

MisDax xuất phẩm, tất nhiên là hố!!!!!
Mới nhất
12 giờ trước

Đề cử

vote
2
Nguyệt phiếu
26
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

MisDax Avatar

MisDax

Level: 3
56
31539
33325

Vinh danh bảng

loading


hachine 20
Longamthien 2
@ 2
alviss2811 2