Ngã Sát Liễu Pháp Gia

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.8/ 10 - 28 phiếu
Lâm Lôi nhìn lấy trống rỗng đĩa

"Cơm của ta đâu!"

"Điện hạ, bọn hắn không cho ta cho ngài nấu cơm."

"Nói mò."

"Thật, vừa rồi những cái kia pháp sư lại đem ta dao bầu cướp đi làm phi kiếm!"Mình là covert , mình đăng truyện này chỉ một chữ * cười * =))z

Trích Đoạn

Chương 23: Bên ngoài nữ hài tốt có cá tính

Chương 22: Mẫu Hậu mau dừng lại, ta tại

Chương 21: Đa nguyên vũ trụ cực hạn mị

Chương 20: Có tiền lấy chính mình liền lên

Chương 19: Mẹ con hai người thật đúng là

1 - Chương 1: Người thế giới khác IQ chỉ có

2 - Chương 2: Dị Thế Giới máy vi tính IQ cũng

3 - Chương 3: Cái kia tuyệt bức là trời sinh

4 - Chương 4: Tiểu điện hạ bắt đầu tu chân!

5 - Chương 5: Dạng này thật được không? (sửa

6 - Chương 6: Thanh Long là như thế nào diệt tuyệt

7 - Chương 7: Các ngươi Tiểu Vương Tử dáng

8 - Chương 8: Tác giả liền nên tự vẫn dĩ tạ

9 - Chương 9: Tiểu điện hạ thật sự là Tài

10 - Chương 10: Ngươi có làm mỹ thực gia thiên

11 - Chương 11: Tinh Linh như thế nào đều ưa thích

12 - Chương 12: Hoang dã mộng cảnh

13 - Chương 13: Cùng dã thú sinh con Tinh Linh Đức

14 - Chương 14: Ta mới không cần dạng này trải

15 - Chương 15: Một mặt sinh không thể luyến

16 - Chương 16: Có khả năng trở thành nam nhân

17 - Chương 17: Ta luyện cái quyền pháp cho ngươi

18 - Chương 18: Cái này hắn ngay cả cha đều hố

19 - Chương 19: Mẹ con hai người thật đúng là

20 - Chương 20: Có tiền lấy chính mình liền lên

21 - Chương 21: Đa nguyên vũ trụ cực hạn mị

22 - Chương 22: Mẫu Hậu mau dừng lại, ta tại

23 - Chương 23: Bên ngoài nữ hài tốt có cá tính