Đánh giá
Đã có 9 người đánh giá
Gia tộc bỏ ta, ta là gia tộc! Hào môn bỏ ta, ta là hào môn! Tông môn bỏ ta, ta tự lập tông môn lại có làm sao?

Hào môn thân phận, con trưởng cháu đích tôn, lại thành vì gia tộc thiếu gia bị bỏ rơi. Từ chín tầng trời mà đến, kéo nhật nguyệt tinh thần, đạp ngọc bích sóng lớn!

Làm lại lần nữa, lại về năm đó, đời này, ta không để lại tiếc nuối! Đời này, ta vì thiện lương mà sống, ta vì ác nhân mà sinh! Đời này, ta muốn lấy lại vốn thuộc về ta toàn bộ!

Kêu ngạo giữa trời đất mà đứng, thiếu gia bị bỏ rơi xưng tôn!

PS: Truyện của Đại thần.
Mới nhất
2 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
110,799
Linh khí
65
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • sword84 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • biwin_567 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • namhachoke đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • namhachoke buff Hỏa Tinh Châu
  7 tháng trước
Hảo Vô Tâm Avatar

Hảo Vô Tâm

Level: 5
Converter Đỉnh Cấp
44
39655
6548

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

11 bình luận


namhachoke 45
sword84 15
biwin_567 5