Đánh giá
Đã có 8 người đánh giá
Một cái chính đạo thiếu niên, lại được đến một quyển tà đạo tu chân thánh cuốn, từ đây, hắn nhân sinh, đem đi hướng một cái khác cực đoan. Chính đạo người trong coi hắn vì tà đạo yêu nghiệt, vì chính đạo sở bất dung, mà tà đạo người, vì được đến hắn sở phụ chi dị bảo, cũng đối hắn tiến hành vĩnh viễn đuổi giết. Thiên hạ to lớn, thế nhưng vô hắn dung thân nơi.

-------------------
ngày 20 chương, chỉ cần vote 10 điểm cuối chương ^^ ﴾ ̥̮̂˖̫˖̥̮  ̂ )

Đề cử Toái Mạch

vote
446,211
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • vlngos đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    2 tháng trước
  • nguoidaivip đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước
Converter Trung Cấp
57
30008
1033102

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

42 bình luận


nguoidaivip 5
vlngos 5