Nghịch Thời Không Thành Thánh

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.8/ 10 - 21 phiếu
--------------------Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ--------------------❦๖ۣۜNocturneღ❧--------------------Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ------------------------

Một chiếc bảo kính, xuyên qua thời không, ở Thục Sơn bên trong luyện kiếm, ở Tây Du bên trong thành Phật, Phong Thần đại chiến có bóng người của hắn, tuyên cổ Hồng Hoang cũng từng du lịch. qua trăm khổ, vượt ngàn kiếp, sẽ thành thánh.

--------------------Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ--------------------❦๖ۣۜNocturneღ❧--------------------Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ------------------------

Map 1: Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện
Map 2: Tây Du Ký
Map 3: Hồng Hoang sơ khai

Trích Đoạn

Chương 382: Vạn Long Triều Thương

Chương 381: Giằng co

Chương 380: Hung phạm

Chương 379: Chạy tới

Chương 378: Nội gian

1 - Chương 1: Lê Hoa Quan

2 - Chương 2: Vương viên ngoại cầu phúc

3 - Chương 3: Phong Động Sơn

4 - Chương 4: Bạch Dương truyền thừa

5 - Chương 5: Trúc cơ thành công

6 - Chương 6: Thôi Ngũ Cô

7 - Chương 7: Khổ tu công pháp

8 - Chương 8: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà

9 - Chương 9: Túy Đạo Nhân

10 - Chương 10: Bái sư

11 - Chương 11: Nga Mi truyền pháp

12 - Chương 12: Lầu trúc mới xây

13 - Chương 13: Thiếu Thanh Chi Cảnh

14 - Chương 14: Hạc rắn đấu

15 - Chương 15: Thu tọa kỵ

16 - Chương 16: Đồng môn liên hoan

17 - Chương 17: Ngự kiếm

18 - Chương 18: Đồng môn đấu kiếm

19 - Chương 19: Ác Quỷ Hạp Xà Vương Miếu

20 - Chương 20: Hợp Sa Kỳ Thư

21 - Chương 21: Ngũ hành thế giới

22 - Chương 22: Chung Nam tầm bảo

23 - Chương 23: Thương Mãng Sơn

24 - Chương 24: Đến Chu Quả

25 - Chương 25: Vạn Năm Ôn Ngọc

26 - Chương 26: Tình cờ gặp gỡ

27 - Chương 27: Tử Dĩnh Kiếm

28 - Chương 28: Quỷ Đạo Nhân

29 - Chương 29: Đấu pháp

30 - Chương 30: Diệu 1 phu nhân

Xem hết