Ngư Long Đồ

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.2/ 10 - 17 phiếu
Một cái tay, đè gãy vạn ngọn núi non sông, một đôi mắt, thấu triệt cửu u Thiên Ngoại Thiên!

Một cây đao, quét ngang tuyệt đại Nhân Kiệt, bễ nghễ từ xưa đến nay! Sừng sững đỉnh cao nhất!

Một bức Ngư Long đồ, dẫn dắt đến Đại Hoang thiếu niên dứt khoát nhào vào ngoại giới vô tận đặc sắc!

Từ đó, truyền thuyết bắt đầu...

P/s:

Cốt truyện : chưa biết

Tình trạng : Full

Lịch ra : Chưa biết

P/s1:

Nếu thích truyện này xin vote "tốt"

Còn thấy không hay xin bạn lịch sự đóng tab trang này và xem truyện khác

Trích Đoạn

Chương 814: Bản nguyên Đạo Tôn quyển sách

Chương 813: Nho Gia bên trong người

Chương 812: Bình Sơn thành

Chương 811: Cường Giả chi Lộ

Chương 810: Bách Gia phân tranh

1 - Chương 1: Lục Phàm

2 - Chương 2: Ngư Long đồ án

3 - Chương 3: Thần Hổ Ma Ngưu quyết

4 - Chương 4: Thối Thể cửu tằng

5 - Chương 5: Thiên Sinh Thần Lực?

6 - Chương 6: Mười vạn tám ngàn cân Khí Lực

7 - Chương 7: Mổ heo

8 - Chương 8: Thứ sáu bức

9 - Chương 9: Lam Hoang thành

10 - Chương 10: Nguyên dịch công hiệu

11 - Chương 11: Ma Ngưu lực lượng

12 - Chương 12: Lại vào Đại Hoang

13 - Chương 13: Cơ Sở Quyền Pháp

14 - Chương 14: Quét ngang Ngưu gia trang

15 - Chương 15: Phá vỡ mà vào tầng hai

16 - Chương 16: Cuồng bạo mà giết

17 - Chương 17: Đại Hoang chỗ sâu

18 - Chương 18: Loạn tượng xuất hiện

19 - Chương 19: Thứ 100 nạp túi

20 - Chương 20: Tiếp tục đột phá

21 - Chương 21: Đại Hoang Khổ Tu

22 - Chương 22: Truyền Đạo Lục Phong

23 - Chương 23: Ngoại giới cao thủ

24 - Chương 24: 《 Minh Nguyệt Kiếm pháp luật

25 - Chương 25: Bi thảm Xích Hổ vương

26 - Chương 26: Xích Hổ uỷ thác

27 - Chương 27: Xích Hổ - Đế Huyền Sát

28 - Chương 28: đi ra Đại Hoang chương cuối quyển

29 - Chương 29: Thuyền Sa Thành

30 - Chương 30: Âm Dương Chi Đạo

Xem hết