Ngự Thiên Thần Đế

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.7/ 10 - 582 phiếu
Truyện cùng tác giả : Đao Kiếm Thần Hoàng, Quốc Vương Vạn Tuế, ... Nên chắc là hay rồi.

Thảo Luận Trích Đoạn


Chương 1323: Trấn áp

Chương 1322: Bất Diệt Thần Thể

Chương 1321: Đúng sai

Chương 1320: Nói lời từ biệt

Chương 1319: Đạo trường bên trong

0 - Tự chương :

1 - Chương 1 : Tứ Quan Vương

2 - Chương 2 : Chấn nhiếp - Anh dũng huy chương

3 - Quyển 1 : Bạch Lộc Học Viện Chương 3

4 - Chương 4 : Chân Hoàng cùng Con Lươn

5 - Chương 5 : Hoàng Kim gân mạch

6 - Chương 6 : Thái Cổ Thần Sơn huyễn ảnh

7 - Chương 7 : Trước ta và ngươi hay nói giỡn

8 - Chương 8 : Tuyệt không thỏa hiệp

9 - Chương 9 : Bạch Ngọc Khanh

10 - Chương 10 : Không phải không thể mà là không

11 - Chương 11 : Tiến vào học viện

12 - Chương 12 : Tiết học thứ nhất

13 - Chương 13 : Tống Tiểu Quân

14 - Chương 14 : Lần thứ hai đánh giá

15 - Chương 15 : Ta tính cách không tốt lắm

16 - Chương 16 : Bát Bộ Thần Quyết chi Xà Hình

17 - Chương 17 : Kinh khủng thiên phú

18 - Chương 18 : Hùng Bão Quyết

19 - Chương 19 : Lưu Lệ

20 - Chương 20 : Chính diện giao phong

21 - Chương 21 : Năm đó thủ thành một trận chiến

22 - Chương 22 : Lựa chọn vũ khí

23 - Chương 23 : Nại Hà Thương

24 - Chương 24 : Lần thứ nhất ra ngoài

25 - Chương 25 : Cực hạn thí luyện

26 - Chương 26 : Hoàng Kim lão bạng

27 - Chương 27 : Thanh Đồng thư sách

28 - Chương 28 : Trên đường hoàng tuyền chờ

29 - Chương 29 : Gợn sóng truyền ra

Xem hết