Đánh giá
Đã có 28 người đánh giá
Một người xuyên qua đến tiền sử nguyên thủy Bộ Lạc, hắn nên làm gì?

Phong Vân đáp án là: Sống sót, cẩn thận mà sống sót, lợi dụng chính mình tri thức sống được càng tốt hơn, thuận tiện dạy dỗ một hồi người nguyên thủy. Khả năng, đi ra ngoài đi tới, nhìn một chút, tham tìm tòi hiểm.
Mới nhất
7 giờ trước

Đề cử

vote
8
Nguyệt phiếu
140
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

HacTamX Avatar

HacTamX

Level: 0
9
3869
2140

Vinh danh bảng

loading


zzdaidezz 40
01695301314 40
emkutai 20
giothoilabay 20
kelly 14
vuducdung1996 6