Tay cầm cánh cửa thứ nguyên, xuyên thẳng qua thế giới Hoang Phế cùng thế giới hiện thực ở giữa, Trương Dịch Phong lập chí muốn làm trên thế giới người giàu có nhất.
Sau khi nhỏ máu nhận chủ cánh cửa thứ nguyên Trương Dịch Phong bước qua thế giới mạt thế một thế giới đầy xác sống…
Anh ta buôn bán lương thực ở 2 thế giới quyết tâm làm giàu.
Một chàng trai bạo lực , bá đạo và bại hoại.
Đẳng cấp là người tiến hóa cấp 1,2,3,4…
Style truyện Dzung Kiều là hướng tới gần gũi người Việt nên bạn nào thấy không hợp thì cứ lặng lẽ đóng lại , mà đừng nói gì cho đau lòng nhau nhé .Thân ái và đoàn kết
Mới nhất
5 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
64,912
Linh khí
170
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • hachine đề cử 6 Nguyệt Phiếu
  4 ngày trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 ngày trước
 • duongx720012 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 ngày trước
 • PhongNha tặng 1,000 đậu cho dzungit
  5 ngày trước
 • hadesking87 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  6 ngày trước
 • duongx720012 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 ngày trước
 • duongx720012 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 ngày trước
 • duytt đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • yriouhoainam đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • [email protected] đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • [email protected] đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • duytt đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • dzungit đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
dzungit Avatar

dzungit

Level: 0
16
15403
88483

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

20 bình luận


duytt 30
hachine 30
yriouhoainam 25
hadesking87 15
duongx720012 15
dzungit 5
PhongNha 5