Đánh giá
Đã có 8 người đánh giá
Trên trời rơi xuống một tảng đá, trên tảng đá lại trèo một cái Hồ Lô Đằng, nở hoa kết trái, Vương Diệu Võ đếm xem, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, vừa vặn bảy cái! Nhìn lại màu sắc, Hồng Chanh Hoàng Lục Thanh Lam Tử!"Không phải, đây là xảy ra đại sự nha!" ...... Một cái hảo hán bảy cái oa, vui vẻ cố sự từ trồng cây bắt đầu.
Mới nhất
5 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
75
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

May Mắn Lần Sau
4
763
12962

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

14 bình luận


naga123 50
present001 5