Nhà Trọ Yêu Quái

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.4/ 10 - 12 phiếu
Nguyên lai trên thế giới có nhiều như vậy yêu quái, nguyên lai bây giờ không phải là cái gì mạt pháp thời đại, mà là kỷ nguyên mới, cái thế giới này thực sự quá nguy hiểm, như thế nào mới có thể sinh tồn?

Chuyện mới - Top bên 17k

Giới thiệu :
Cuộc sống trong nhà trọ của yêu quái (thuần huyết) của một bán yêu (thỏ) cố gắng để trở thành yêu nhân mà không phải nhân yêu :D

Đánh giá :
Truyện nhẹ nhàng, nhiều đoạn hài hước rất thú vị

Trích Đoạn

215. Cảnh sát bắt tiểu thâu

214. Trà trộn vào thành

213. Gấp rút tiếp viện

212. Tìm đường chết · cao thủ

211. Cái này bức so với ta càng có thể giả