Một loại phương thức khác. Võ đạo chính là Ninja chi đạo cũng là hắn xử thế chi đạo, hắn không có thứ gì, chỉ có kiên định tín ngưỡng, đối với Ninja chấp nhất yêu quý cùng độc nhất lý giải, khiến cho Tại chúng sinh bên trong, từ từ bộc lộ tài năng, Tại hết thảy Ninja player trong lòng, nắm giữ không thể lay động Ninja chi thần địa vị!

Thành công, không thể rời bỏ một người đối với hắn theo đuổi kiên định NIỀM TIN, càng không thể rời bỏ bằng hữu ủng hộ cùng chống đỡ, nhưng chỉ có nắm giữ người mạnh mẽ cách sức mạnh, ngươi thành công, mới sẽ cách ngươi càng gần hơn một bước!

Đề cử

vote
8
Nguyệt phiếu
160
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • ccthanglong3 đề cử 7 Nguyệt Phiếu
    1 tuần trước
  • unknow616 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    2 tuần trước
duchoang1997 Avatar

duchoang1997

Level: 0
4
1745
0

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận


ccthanglong3 140
unknow616 20