Nhân Hoàng Kỷ

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.3/ 10 - 19 phiếu
Ta không thể đem thế giới này, nhường cho người ta khinh bỉ ! Vì lẽ đó, Vương Xung giẫm lên xương khô biển máu, bước lên Nhân Hoàng bảo tọa, xoay chuyển tình thế ở đã ngã, thành tựu một đoạn vô thượng truyền thuyết!

Thảo Luận Trích Đoạn


Chương 527: Chuyển ngoặt! Hóa thủ thành công!

Chương 183: Vương Xung tương lai thành viên

Chương 526: Tiếp quản đại quân! Kinh ngạc

Chương 525: Trấn định quân tâm!

Chương 524: Nguy cơ! Hôn mê bất tỉnh Vương

1 - Chương 1: Chư Hạ chi vong

2 - Chương 2: Đầu thai làm người

3 - Chương 3: Thay đổi tự mình

4 - Chương 4: Vương gia nguy cơ

5 - Chương 5: Vương gia đệ nhất cao thủ

6 - Chương 6: Quân tử báo thù

7 - Chương 7: Làm tức giận Diêu Phong

8 - Chương 8: Đại náo Quảng Hạc Lâu

9 - Chương 9: Càng náo càng lớn

10 - Chương 10: Mạnh mẽ giáo huấn Diêu Phong

11 - Chương 11: Vương Xung khuyên cha

12 - Chương 12: Nhìn rõ chân tơ kẽ tóc

13 - Chương 13: Diêu Quảng Dị hoài nghi

14 - Chương 14: Lư Đình gió bên tai

15 - Chương 15: Cơ hội phát tài

16 - Chương 16: Sóng lớn mênh mông

17 - Chương 17: Vương Xung phát hiện

18 - Chương 18: Tăng nhân Thiên Trúc

19 - Chương 19: Hyderabad khoáng thạch

20 - Chương 20: Mới lạ tiêu thụ tổng đại lý

21 - Chương 21: Kinh người chín vạn lượng!

22 - Chương 22: Chị họ Vương Chu Nhan

23 - Chương 23: Tỷ đệ diễn kịch

24 - Chương 24: Bát Thần Các

25 - Chương 25: Vương Xung bạn thân

26 - Chương 26: Mượn gà đẻ trứng

27 - Chương 27: Tô Bách tính kế

28 - Chương 28: 1,700 lạng vàng

29 - Chương 29: Vương phu nhân gia pháp

30 - Chương 30: Tống Vương ban thưởng

Xem hết