Đánh giá
Đã có 125 người đánh giá
Luyện võ thành thánh, nhập đạo thành Tiên, Phá Đạo thành thần, lại nhìn Chiến Thần như thế nào đăng lâm tuyệt đỉnh, Phá Tẫn Vạn Pháp!

Đề cử trong tháng: 894

Điểm Vote Tháng: 2930

Tổng điểm vote: 159839

Tổng sưu tầm: 3371

Tổng đề cử: 20449

Bình luận số: 6500

Cổ động đợt người: 2483

P.s truyện mới ra gần 200c thôi... đào hố đấy ae đừng nhảy :v....

+ Nếu thấy hay cho cái nguyệt phiếu

+ Like fb,, vote điểm sao.... thấy ra xếp hạng đánh giá " TỐT " dùm... thanks nhiều
Mới nhất
3 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
194,630
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Đỉnh Cấp
79
141991
5487

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

17 bình luận