Nhất Kiếm Phi Tiên

DS Chương Đề cử

Điểm: 8/ 10 - 77 phiếu

Muôn vàn thử thách Liệt Hỏa lôi đình, mười năm đổi được một chiêu kiếm ánh sáng lạnh.

Tiềm nha phục trảo mọi cách chịu đựng, chỉ vì hôm nay vừa bay ngút trời!

Trích Đoạn

614, bảy cái Tiểu Hoàng long

613, Thương Hải hoạn long trận

612, Thanh Long di tích

611, lão mưu không sâu toán

610, đồ nhi đồ nhi, tên gọi tắt đồ tôn!

1 - Chương 1: Thiên hành kiện, quân tử lấy không

2 - Chương 2: Đế Lưu Tương

3 - Chương 3: Cây bất tử

4 - Chương 4: Cách đại đại di truyền

5 - Chương 5: Yêu quái khởi nguyên

6 - Chương 6: Kinh Đô Yêu Quái Sự Vụ viện

7 - Chương 7: Yêu quái thiếu nữ hoá trang thuật

8 - Chương 8: Hạo Cực Thiên Bi

9 - Chương 9: Huyền kim yêu huyết, mười màu

10 - Chương 10: Từ Phủ Viện Quân

11 - Chương 10: Từ Phủ Viện Quân (2)

12 - Chương 11: Yêu Quái Giới tứ đại quân đoàn

13 - ๖ۣۜChương 12, Cửu Huyền Dịch Cân pháp

14 - ๖ۣۜChương 13, Thiên Yêu Tru Tiên pháp

15 - ๖ۣۜChương 14

16 - ๖ۣۜChương 15, đấu đá lung tung

17 - ๖ۣۜChương 16, ta yêu thích Khúc Lôi

18 - ๖ۣۜChương 17, Trường Sinh tông Tôn Bá Phương

19 - Chương 18: Ngọc Bích Thất Tinh Đường Lang

20 - Chương 19: Chiến Đấu Thú

21 - Chương 20: Thiên Yêu Tru Tiên Pháp Chi Thôn

22 - Chương 21: Chuyển Bại Thành Thắng

23 - Chương 22: Phong Ấn Kí Chủ Bản Nguyên Yêu

24 - Chương 23: Đột Phá Cảnh Giới

25 - ๖ۣۜChương 23(2): Đột Phá Cảnh Giới

26 - Chương 24: Yêu Khí Rung Động

27 - Chương 25: Âm Dương Lục Giáp Luyện Hình

28 - Chương 26: Yêu Lực Trị

29 - Chương 27: Giết ngươi

30 - Chương 28: Màu Đen Phù Văn Kết Cấu

Xem hết