Tu tiên tìm kiếm trường sinh, nhiệt huyết tùy y tiêu dao, đạp hoa sen vượt sóng tẩy kiếm cốt, bằng hư ngự phong nặn thánh hồn!

Trích Đoạn

Chương 52: Nghe trộm chưa bao giờ kết quả

Chương 51: Một người uống rượu say

Chương 50: Linh Miêu Kiếm Pháp

Chương 49: Lần thứ nhất hội đồng quản

Chương 48: Giữ nghiêm công ty qui chế xí nghiệp

1 - Chương 1: Ta hỏi ngươi, ngươi chính là ta

2 - Chương 2: Tên của ngươi

3 - Chương 3: Tịnh thân

4 - Chương 4: Nữ nhân thực sự là không thể

5 - Chương 5: Theo ta học tư thế

6 - Chương 6: Ngu xuẩn vật cưỡi

7 - Chương 7: Chăm sóc bệnh hoạn vật cưỡi

8 - Chương 8: Thần kỳ mà sưởi ấm lòng người

9 - Chương 9: Thanh không mua sắm xe sung sướng

10 - Chương 10: Họa bì

11 - Chương 11: Tiểu thư thực sự quá phận

12 - Chương 12: Đại phụ

13 - Chương 13: Phòng nô nguy cơ

14 - Chương 14: Cuộc sống thùng thứ nhất kim

15 - Chương 15: Người giám hộ

16 - Chương 16: Sẽ đi bộ hình người sỉ nhục

17 - Chương 17: Nhiều uống nước nóng cùng cực

18 - Chương 18: Vật cưỡi giới nhiệm vụ đối

19 - Chương 19: Văn học nam trung niên

20 - Chương 20: Giá rẻ vấn đề nguyên tắc

21 - Chương 21: Quyết đấu đỉnh cao, thắng bại

22 - Chương 22: Tài chính cần lưu động mới có

23 - Chương 23: Mua nhà cũng không có nghĩa là hạnh

24 - Chương 24: Bái kiến nhạc mẫu đại nhân

25 - Chương 25: Bái kiến nhạc phụ đại nhân.

26 - Chương 26: Ta viết chữ ngươi tức giận

27 - Chương 27: Bỏ nhà ra đi

28 - Chương 28: Tổn thất tinh thần

29 - Chương 29: Kiên quyết không ăn của ăn xin

30 - Chương 30: Lợi ích chuyển vận nghệ thuật

Xem hết