Đánh giá
Đã có 24 người đánh giá

Tu tiên tìm kiếm trường sinh, nhiệt huyết tùy y tiêu dao, đạp hoa sen vượt sóng tẩy kiếm cốt, bằng hư ngự phong nặn thánh hồn!

Mới nhất
8 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
261,530
Linh khí
285
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • [email protected] đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • dinhtrungc đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • dinhtrungc đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • dinhtrungc đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • dinhtrungc đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • dinhtrungc đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • dinhtrungc đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • dinhtrungc đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • dinhtrungc đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • dinhtrungc đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • dinhtrungc đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • dinhtrungc đề cử 4 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • dinhtrungc đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
Hoàng Châu Avatar

Hoàng Châu

Level: 5
Converter Đỉnh Cấp
107
77077
148211

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

Gửi bởi darkdragon1810 (1 năm trước)

Vương Cửu lưu hành, có rất nhiều khiến người không thể nào hiểu được địa phương. Tỷ như, hắn rõ ràng rất ít quăng đầu lộ mặt, nhưng liên quan với hắn nghe đồn nhưng dù sao ở trong vòng truyền lưu không ngừng. Có nói hắn là gia chủ Lý Phong Vân lúc thời niên thiếu con riêng, Vương Cửu hai chữ bất quá là dùng tên giả. Cũng có nói hắn là đến từ Liên Thiên Thành Thánh Tông sứ giả, còn có nói hắn là từ 22XX năm xuyên qua trở lại hiện tại, vì trợ giúp bất thành khí Trầm Khinh Minh trên sự nỗ lực tiến vào con rối hình người, có rất nhiều tương lai tu tiên kỹ thuật. . .

klq nhưng đoạn cuối copy doraemon à, có điều về mặt nào đó thì đúng vô cùng.

38 bình luận


dinhtrungc 260