Nhất Niệm Thiên Chủ

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.9/ 10 - 38 phiếu
Hắn là hậu duệ còn sót lại của bộ tộc đã từng mạnh nhất trong vũ trụ .

Hắn cũng là truyền nhân kế tiếp của Thiên Tinh Cung .

Hắn người mang Tứ Thần Chi Tư quét ngang hết thảy .

Hắn đã từng là là tuyệt thế thiên tài khiến các lộ thiên tài của cả ba ngàn thế giới vì đó mà tuyệt vọng .

Nhưng rồi cũng vì trong một trận chiến bị thương nặng nên buộc phải đem thân thể và linh hồn phản nguyên chuyển thế .

Truyện cảnh giới không quan trọng, nên khi boss main lên cấp ae không ném đá.
Truyện mai bá , gần như vô đối nên xem không chém nhé , gái sẽ có nhưng vừa phải .

Trích Đoạn


Chương 166 : Bạch Y

Chương 165 : Thiên Ngoại.

Chương 164 : Hoang Vu Kiếm, Chạy Trốn

Chương 163 : Cướp Đoạt Thiên Phạt Chi Binh

Chương 162 : Thiên Thú Kim Nha

1 - Chương 1 : Lạc Thiên

2 - Chương 2 : Vô Cực Vũ Trụ

3 - Chương 3 : Thiên Phú

4 - Chương 4 : Thí Luyện Gia Tộc

5 - Chương 5 : Chiến Lực

6 - Chương 6 : Nam Cung Thanh Thanh , Nam Cung Oánh

7 - Chương 7 : Đè đánh

8 - Chương 8 : Ta càn rỡ thì làm sao

9 - Chương 9 : Trở Về

10 - Chương 10 : Giằng Co

11 - Chương 11 : Đánh Cược

12 - Chương 12 : Huynh Muội Tỷ Đấu

13 - Chương 13 : Thiên Tinh Tháp

14 - Chương 14 : Vấn Thiên Sơn Mạch

15 - Chương 15 : Tân Bí Mật(1)

16 - Chương 16 : Tân Bí Mật (2)

17 - Chương 17 : Ban Sơ Phàm Thể

18 - Chương 18 : Ngọc Nhan

19 - Chương 19 : Gặp Lại

20 - Chương 20 : Thông Thiên Tháp

21 - Chương 21: Chí hướng

22 - Chương 22 : Biểu Tỉ

23 - Chương 23 : Mưu Đồ Cùng Thu Hoạch

24 - Chương 24 : Trúc Cơ

25 - Chương 25 : Hoặc Thiên

26 - Chương 26 : Hư Vô Ngọc Âm Huyết

27 - Chương 27 : Phượng Duyên Hấp Dẫn

28 - Chương 28 : Chuôi Kiếm Đá cùng La Bàn

29 - Chương 29 : Kim Quy Sơn

30 - Chương 30 : Nội Tâm

Xem hết