Nhất Niệm Vĩnh Hằng

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.4/ 10 - 453 phiếu

Nhất niệm thành thương hải , nhất niệm hóa ruộng dâu. nhất niệm chém ngàn ma , nhất niệm tru vạn tiên. duy ta niệm... vĩnh hằng.

Truyện mới của đại thần Nhĩ Căn.

Trích Đoạn


Chương 738: Lão phu muốn tới khiêu chiến

Chương 737: Người tốt làm đến cùng

Chương 736: Khống chế tiết tấu. . .

Chương 735: Dừng tay cho ta!

Chương 734: Nói nhỏ chút!

0 - Ngoại Truyện

1 - Chương 1: Hắn gọi Bạch Tiểu Thuần

2 - Chương 2: Nhà bếp

3 - Chương 3: Sáu câu chân ngôn

4 - Chương 4: Luyện Linh

5 - Chương 5: Vạn nhất ném mạng nhỏ làm sao

6 - Chương 6: Linh khí phía trên

7 - Chương 7: Quy Văn nhận chủ

8 - Chương 8: Ta và ngươi liều!

9 - Chương 9: Duyên Niên Ích Thọ Đan

10 - Chương 10: Sư huynh đừng đi

11 - Chương 11: Hầu Tiểu Muội

12 - Chương 12: Hàng rào trên tường

13 - Chương 13: Ngươi cũng tới a!

14 - Chương 14: Tam sư huynh? Tam Sư Tỷ?

15 - Chương 15: Bất Tử Trường Sinh Công!

16 - Chương 16: Thận trọng Nhập Vi

17 - Chương 17: Tiểu Ô Quy

18 - Chương 18: Nghển cổ trông chờ bầu không

19 - Chương 19 : Bạch Thử Lang truyền thuyết

20 - Chương 20: Đầy đất lông gà

21 - Chương 21: Tiểu Thuần ca ca. . .

22 - Chương 22: Sư tỷ yên tâm!

23 - Chương 23 : ăn trộm gà cuồng ma

24 - Chương 24: Ngươi là ai

25 - Chương 25: Bất Tử Thiết Bì!

26 - Chương 26: Linh Vĩ Kê ăn ngon a?

27 - Chương 27: Cái này. . . Đây là cây trúc?

28 - Chương 28: Áp lực mới có động lực

29 - Chương 29: biến nặng thành nhẹ nhàng

Xem hết