Nhân vật chính trọng sinh một cách bí ẩn , gặp một người bí ẩn , tìm kiếm bí ẩn ...thế là hắn tiến vào hành trình xuyên toa tìm hiểu chân lý cùng thân thế của mình .

Truyện có hệ thống nhưng không sử dụng nhiều .

Hơi yy , sảng văn ...Hậu cung là điều không thể thiếu trong truyện của ta .

Thế Giới : Quyển 1 : Hồng hoang ----Naruto tiền truyện ( 1-32 ) : Bản chất chuyển biến .
Quyển 2 : Dragon ball ...(32 - đang trong quá trình viết ): Tà ác hành trình .

Ầy ta là tay mới viết sai nhiều lỗi , hành văn khá kém đọc được thì cho ta xin một vote hoặc Np không thì thôi , ta không thích nhất troll vote . Dù không có cũng commet thôi cũng là động lực cho ta ...thank anh em trước .

Trích Đoạn


Chương 36 : Gine Khuất Phục .

Chương 35 : Toàn Đội Thực Lực Tăng Cao .

Chương 34 : Cuối Cùng Cũng Hết 'Trai Tơ' .

Chương 33 : Thế Nào Dragon Ball Nhé .

Chương 32 : Thần Thụ Cùng Rinne Sharingan (2)

1 - Chương 1: 2017 .

2 - Chương 2 : Hỗn Nguyên Thế Giới .

3 - Chương 3 : Thế Giới Đầu Tiên .

4 - Chương 4 : Bàn Cổ Ra Đời .

5 - Chương 5 : Khai Thiên Biến Cố .

6 - Chương 6 : Trăm năm sau .

7 - Chương 7 : Nữ Oa cùng Phục Hy

8 - Chương 8 : Đi Phượng Tộc Gặp Hàm Yên .

9 - Chương 9 : Vào Phượng Tổ .

10 - Chương 10 : Phượng Tộc Quy Củ .

11 - Chương 11 : Không Biết Tên .

12 - Chương 12 : Âm Dương Vạn Đạo Đệ Ngũ Biến

13 - Chương 13 : Phượng Thiên Nhi .

14 - Chương 14 : Phượng Tổ .

15 - Chương 15 : Ứng Tuyển .

16 - Chương 16 : Ứng Tuyển (2) .

17 - Chương 17 : Ứng Tuyển (3)

18 - Chương 18 : Vòng Hai .

19 - Chương 19 : Vòng Hai (2) .

20 - Chương 20 : Kết Thúc .

21 - Chương 21 : Một Giấc Ngủ 5555 Năm .

22 - Chương 22 : Phân Thân Cùng Kế Hoạch Quang

23 - Chương 23 : Thế Giới Xuyên Toa .

24 - Chương 24 : Kaguya Otsutsuki

25 - Chương 25 : Điều Giáo .

26 - Chương 26 : Tenji Tìm Chết .

27 - Chương 27 : Lãnh Chúa Tạm Thời .

28 - Chương 28 : Láng Giềng Gây Hấn .

29 - Chương 29 : Chiến Tranh Không Cần Nhiều Người

30 - Chương 30 : Tà Ác Trổi Dậy Cùng Kurumi

Xem hết