Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
( bay lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Nhị thứ nguyên chi nữ thần dưỡng thành ))(hiện tại viết đến ( Naruto )) dưỡng thành một cái nữ thần, thành tựu một cái không đơn giản vú em, với lại muốn đi các loại nhị thứ nguyên hoàn thành nhiệm vụ, nữ thần mới sẽ trưởng thành, từ đó, Lục Vũ đạt được xuyên qua nhị thứ nguyên năng lực, các loại bên trong phiên, biểu phiên cái gì cần có đều có! (bay lô trịnh trọng nhắc nhở: Câu chuyện này đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )
Mới nhất

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
12,450
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Converter Trung Cấp
44
15185
6438

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận