➼ Bánh Bao nhóm từng ngày lớn lên, đối với cái gì đều hiếu kỳ, thế là hỏi mẫu thân: "Tại sao gả cho phụ thân "

➼ Ninh Tiểu Nhàn: "Nhớ năm đó các ngươi phụ thân bị nhốt hơn ba vạn năm, đều nhanh bị ngồi tù mục xương. Mẫu thân thương hại hắn, thế là trải qua trăm cay nghìn đắng, đi trăm vạn dặm hành trình, một đường vượt mọi chông gai, trảm yêu trừ ma, sát nhân đoạt bảo, mưu tài sát hại tính mệnh... Ách, dù sao cuối cùng nhất liều chết đem hắn cứu ra. Các ngươi phụ thân cảm động đến rơi nước mắt, thế là lấy thân báo đáp! Hiểu "

➼ Bánh Bao trăm miệng một lời: "Hiểu, nguyên lai là cha gả cho nương!"

➼ Ninh Tiểu Nhàn: "╮( ̄▽ ̄)╭ ta Bảo nhi chính là thông minh."

➼ Bên người đột nhiên vang lên một cái thanh âm lạnh như băng: "Ngươi mới vừa nói, người nào lấy thân báo đáp !"

➼ Ninh Tiểu Nhàn: "Ta, ta, đương nhiên là ta! Khục, lại nói ngươi thế nào sớm xuất quan "

➼ Tốt a, đây là một cái giải cứu cùng bị giải cứu, bổ nhào cùng bị bổ nhào, tính kế cùng phản tính kế cố sự. ❣

.P/s﹏✍
❥ Phân cấp:
➼ yêu quái tu hành : Tụ Khí Kỳ, Hóa Hình Kỳ, Đại Thành Kỳ, Luyện Thần Kỳ, Phản Hư Kỳ, Độ Kiếp Kỳ, Hợp Đạo Kỳ ❣
❥ Tình trạng: Đang ra ❣
❥ Phân loại: truyện giành cho nữ ❣
❥ Thể loại: tiên hiệp tình duyên❣
❥ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ❣
.P/s﹏✍
➻❥Cầu vote tốt ✿
➻❥Cầu nguyệt phiếu = tăng 10 chương ✿
➻❥ Tặng kim = tăng 40 chương ✿
➻❥ Web này đa phần là nam bạn nữ nào thấy đọc được xin share facebook giúp ✿
✿ Cảm ơn ✿
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
22,810
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

144
74133
91680

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

10 bình luận


NeverKissYou 5