xuyên qua daremon thành nô.lúc này daremon đã về tương lai.nhưng trước đó nô đã 'mượn' được "túi dự phòng" của mon,nhờ các bảo bối của doremon nô tự buff .để 1"bản sao" ở trai đất rồi biến vào vũ trụ tìn nhiều điều mới

Ae cho thi cho 10★ hoặc 0★ nha cái khác em cũng ……○K
…THaNK…(≥∀≤)/

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
50
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

anhcodo123 Avatar

anhcodo123

Level: 0
4
13
20

Vinh danh bảng

loading


thinhthan@ 50