Đánh giá
Đã có 1 người đánh giá
Hoàng Dung thế mà lại làm nghề này....
Khiếp sợ!! Điền Bá Quang vì cái gì lại dấu đồ vật ở đó?
Giang hồ thành lập nhân yêu bang phái, sự thật lại là....
Âu Dương Khắc không muốn người biết một mặt!!
Mới nhất
8 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
64,340
Linh khí
15
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

40
14910
409945

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

16 bình luận


vuducdung1996 15