Hoàng Dung thế mà lại làm nghề này....
Khiếp sợ!! Điền Bá Quang vì cái gì lại dấu đồ vật ở đó?
Giang hồ thành lập nhân yêu bang phái, sự thật lại là....
Âu Dương Khắc không muốn người biết một mặt!!

-------------
Các map hiện có : Thần Điêu Đại Hiệp, Tiếu ngạo giang hồ, Cửu Thúc, song long đại đường ...
Mới nhất
9 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
158,641
Linh khí
115
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

49
23774
901331

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

24 bình luận


hoansk91 60
vuducdung1996 15
luaheoqn 10