* Văn án đơn giản bản:

Tô Diệp: Ta hỏi ngươi, ngươi là ta Master sao?

Đây là một cái vũ trụ người mạnh nhất hưởng ứng mỗi cái vị diện nữ thần triệu hoán cố sự.

* Văn án giới thiệu chung:

Vất vả tu luyện tới cảnh giới cao nhất Hỗn Độn Chi Chủ, Tô Diệp đột nhiên bị một tự xưng là "Vũ trụ mạnh nhất hệ thống" buộc định. Từ đây Tô Diệp đi tới các vị diện thực hiện nhiệm vụ "hoàn thành mỗi cái Vị Diện nữ thần giấc mơ".

Vị diện đầu tiên: Nữ chủ bá Lạc Cẩn, nhiệm vụ: trở thành Thế giới cấp ca sĩ.
p/s: chủ bá là người trực tiếp (live stream). Mấy chương đầu nhắc nhiều đến live stream.

******
Mọi người ủng hộ thì cứ Kim Đậu, Nguyệt Phiếu, Thất Thải, Hỏa Linh châu mà ném nhé. Thanks !

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
38,430
Linh khí
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Đẹp Trai Có Gì Sai
139
107822
89425

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

38 bình luận


minh111 5