Một quyền chấn thiên, một quyền rung hải, đây là thuộc về một người thời đại!

Cái gì? Ngươi nói muốn ta làm Hải Tặc Vương? Vật kia có thể ăn sao? Làm Hải Tặc Vương như thế mệt mỏi sự tình vẫn để cho Luffy đồng học tới làm đi. ~ một cái hết ăn lại nằm đại chủ sừng.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
20,147
Linh khí
0
Điểm ái mộ
chankiet2 Avatar

chankiet2

Level: 0
Hổ Báo Trường Mẫu Giáo
3
47
0

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận