Phi Thiên

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.3/ 10 - 1351 phiếu

Lai lịch thần bí, phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử, ngoái đầu nhìn lại gian bễ nghễ thiên hạ, lại ở biến hoá kỳ lạ khó lường 'Vạn trượng hồng trần' đại trận bên trong, thủ một chích kinh tâm động phách đàn đứt dây đàn cổ, tĩnh đợi người hữu duyên !

Tiểu tử ngộ, mới biết, thương khung dưới lòng người dễ thay đổi, yêu ma quỷ quái không địch lại nhân tình ấm lạnh! Tiêm tiêm bàn tay, thanh mai trúc mã, mỹ nhân như ngọc, tiếc rằng thiên địa trong lúc đó kiếm khí như hồng! Ân huệ lang, anh dương võ liệt, nhiệt huyết hướng thiên, chỉ điểm tinh thần!

Rộng lớn tinh không thất tình lục dục, tham niệm sân si, phật đế Như Lai, mặc ngươi pháp lực vô biên! Chúng sinh, nhất khang thành nguyện lại đổi lấy biển máu thao thao! Quỷ khóc thần hào, biển máu vô nhai, xin hỏi đường ở phương nào? Nếu không đường, mặc nó khổ hải biển máu, bạch cốt hóa thuyền, Nhất Phi Trùng Thiên!


Đẳng cấp phân chia:
- Tung Hoành: Bạch liên , Thanh liên.
- Ngự Không: Hồng liên, Tử liên.
- Phi Thiên: Kim liên, Thải liên.
- Pháp lực vô biên: Hóa liên, Hiển thánh.
- Thần Hồn.

Trích Đoạn


2237: Bệ hạ tha mạng

2236: Mỹ nhân như ngọc

2235: Chuyện cũ không thể nhớ lại

2234: đại thế phía dưới

2233: Tào Mãn mối hận

1 - Thứ 1 chương vạn trượng hồng trần [ nhất

2 - Thứ 2 chương vạn trượng hồng trần [ nhị

3 - Đệ 3 chương vạn trượng hồng trần [ tam

4 - Thứ 4 chương vạn trượng hồng trần [ tứ

5 - Thứ 5 chương thư sinh [ nhất ]

6 - Thứ 6 chương thư sinh [ nhị ]

7 - Thứ 7 chương thư sinh [ tam ]

8 - Thứ 8 chương lão nhị lão tam

9 - Thứ 9 chương Hồng Trần tiên tử

10 - Đệ 10 chương sấm ngôn như thế [ nhất ]

11 - Đệ 11 chương sấm ngôn như thế [ nhị ]

12 - Đệ 12 chương sấm ngôn như thế [ tam ]

13 - Thứ 13 chương thoát đi

14 - Đệ 14 chương pháp không thể khinh truyền

15 - Đệ 15 chương bích hải triều tâm [ nhất

16 - Đệ 16 chương bích hải triều tâm [ nhị

17 - Thứ 17 chương bích hải triều tâm [ tam ]

18 - Đệ 18 chương bích hải triều tâm [ tứ ]

19 - Đệ 19 chương dân chạy nạn [ nhất ]

20 - Thứ 20 chương dân chạy nạn [ nhị ]

21 - Thứ 21 chương mới ra đời [ nhất ]

22 - Thứ 22 chương mới ra đời [ nhị ]

23 - Thứ 23 chương mã thừa

24 - Thứ 24 chương Thập Hàng

25 - Thứ 25 chương tứ pháp chi cảnh

26 - Thứ 26 chương hắc than

27 - Thứ 27 chương nguyện lực châu

28 - Thứ 28 chương Lý Tín chi kế

29 - Thứ 29 chương La Trân dược mã

30 - Đệ 30 chương mười một hàng

Xem hết