Phong Lưu Kỳ Hiệp

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.7/ 10 - 9 phiếu
Kiếm Hiệp+Sắc nhẹ

Trích Đoạn

Chương 21:Trận Khai Màn

Chương 20:Trước Giờ Tranh Tài Kén Rể

Chương 19:Mộ Dung Thế Gia Kén Rể(part 2)

Chương 18

Chương 17:Tình Nghi (Part 1)