Truyện nói về anh main khá bảnh , truyện rất hay Kể về anh main là một người bá chủ của một đế quốc , sau đó bị các đại tướng quân phản và rồi .... anh main được trở về 3500 năm trước , nội dung tiếp theo mọi người xem sẽ rõ :D Lời khuyên : liên quan đến thế giới “Phong Thần Diễn Nghĩa”, khuyên các bác đọc sơ trên wiki về phong thần diễn nghĩa sẽ hiểu rõ hơn về bộ truyện này ^^ hoặc đọc qua " https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1t_K%E1%BB%B7 "

Thảo Luận Trích Đoạn


Chương 678: Lại vào Man Hoang Thần Mộ

Chương 677: Đi nơi này

Chương 676: Là ngươi

Chương 675: Thay cha báo thù

Chương 674: Dây hồng

1 - Chương 1 : Tô Viễn

2 - Chương 2 : Một đấu một vạn

3 - Chương 3 : Kinh hãi thế tục !

4 - Chương 4 : Âm Mưu

5 - Chương 5 : 500 Anh Em Sơn Tặc

6 - Chương 6 : Ngạo khí của 500 Anh em sơn tặc

7 - Chương 7 : Trịnh Luân

8 - Chương 8 : Vũ khí

9 - Chương 9 : Quân đội đặc chủng

10 - Chương 10 : Một đấu một trăm

11 - Chương 11 : Ngươi rốt cuộc là ai ?

12 - Chương 12 : Vui sướng một trận chiến

13 - Chương 13 : Bắt giặc bắt vua trước .

14 - Chương 14 : Chủ công

15 - Chương 15 : Trở về

16 - Chương 16 : Chó nhà có tang

17 - Chương 17 : Lấy oán trả ơn

18 - Chương 18 : Chư hầu minh chủ

19 - Chương 19 : Chư hầu coi rẻ

20 - Chương 20 : Áo choàng Thần Binh

21 - Chương 21 : Họa Từ Trong Nhà

22 - Chương 22 : Thắng vì bất ngờ

23 - Chương 23 : Độc Cô Thương ( Súng )

24 - Chương 24 : Không nhận thua ?

25 - Chương 25 : Mười hai tổ vu

26 - Chương 26 : Hàng Ma Xử

27 - Chương 27 : Toàn bộ rơi vào kế hoạch

28 - Chương 28 : Vu tộc huyết mạch

29 - Chương 29 : Tình Huynh Đệ

30 - Chương 30 : Một bước một huyết

Xem hết