Chẳng có gì nhiều, chỉ là con đường trở thành một phù thủy vĩ đại của Abigail Hobbs mà thồi, cốt truyện thường không thể thường hơn được.

Trích Đoạn

Chương 6: Buổi học đầu tiên.

Chương 5 : Lễ khai giảng.

Chương 4 : Nhà Undead Claw.

Chương 3: Học viện Black Castle.

Chương 2: Sức mạnh.